Jesteś w » Strona główna » Artykuły i porady » artykuł
PLIKI COOKIES: Serwis używa cookies. Więcej informacji w regulaminie serwisu. OK (wyłącz komunikat)

Artykuły i porady

 • Jak zrobić stronę WWW stacji pogodowej cz.2 - wskaźnik zegarowy

 • 2012-05-20 12:46 | aktualizacja: 2016-06-17 09:19
 • Druga część artykułu opisuje, jak w PHP zrobić wskaźniki typu zegarowego, wyświetlające parametry pogodowe takie jak np. temperatura, ciśnienie itp.

 • Tak będzie wyglądał nasz wskaźnik zegarowy


  Co potrzebujemy?


  Będziemy potrzebowali graficznych szablonów tarczy i wskazówki zegara. Szablony jak w poprzedniej części (róży wiatrów), muszą być przeźroczystymi plikami PNG (PNG-24) o identycznych wymiarach.

  Kilka informacji


  Zasada działania skryptu jest podobna do skryptu z cz. 1. Będziemy obracali szablon wskazówki o odpowiedni kąt i nakładali go na szablon tarczy zegara. Szablony możemy przygotować sami np. w Adobe PhotoShop lub skorzystać z załączonych do artykułu.

  Duża część kodu będzie wyglądała podobnie jak w przypadku róży wiatrów. Oprócz przesyłania do skryptu PHP wartości parametru ($_GET['w']), będziemy dodatkowo przesyłali jednostkę w jakiej jest parametr ($_GET['j']) i nazwę wyświetlaną na tarczy zegara (($_GET['n'])). Będziemy też przesyłać wartość minimalną ($_GET['min']) i maksymalną ($_GET['max']) parametru, będzie to nasze minimum i maksimum na skali zegara. Jednostkę i nazwę będziemy przed przesłaniem w adresie URL kodowali funkcją rawurlencode i w skrypcie dekodowali rawurldecode.


  Opis kodu PHP


  Sprawdzamy, czy wszystkie wymagane dane zostały przesłane, dekodujemy jednostkę i nazwę rawurldecode. Wartości minimalne i maksymalne przypisujemy do odpowiednich zmiennych $min i $max, a wartość parametru do zmiennej $wartosc.

  if(!isset($_GET['w'],$_GET['j'],$_GET['n'],$_GET['min'],$_GET['max']) or !(is_numeric($_GET['w']) and is_numeric($_GET['min']) and is_numeric($_GET['max'])))
  {
  exit;
  }

  $_GET['j'] = rawurldecode($_GET['j']);
  $_GET['n'] = rawurldecode($_GET['n']);

  $min = (int) $_GET['min'];
  $max = (int) $_GET['max'];
  $wartosc = $_GET['w'];


  Określamy w stopniach początek i koniec naszej skali.

  $start_stopnie=225;
  $koniec_stopnie=135;


  Obliczamy różnicę pomiędzy wartością maksymalną a minimalną. Różnice tą wykorzystujemy do obliczenia wartości przypadającej na jeden segment (podziałkę) na skali i wartości przypadającej na 1 stopień.

  $przedzial=$max-$min;
  $jeden_segment=$przedzial/12;
  $jeden_stopien=$przedzial/270;


  Ograniczamy wyjście wskaźnika poza skalę.

  if($wartosc>$max)
  {
  $wartosc=$max;
  }

  if($wartosc<$min)
  {
  $wartosc=$min;
  }


  Obliczamy kąt o jaki będziemy musieli przesunąć wskazówkę wskaźnika, dla danej wartości parametru.

  $kat=$start_stopnie+(($wartosc-$min)/$jeden_stopien);


  Deklarujemy nazwy szablonów graficznych dla tła zegara i wskazówki, a następnie tworzymy z nich obrazy.

  $wskaznik='zegar_wskaznik.png';
  $tlo_obrazu='zegar_tlo.png';

  $obr_tlo=imagecreatefrompng($tlo_obrazu);
  $obr_wsk=imagecreatefrompng($wskaznik);


  Deklarujemy kolory, które wykorzystamy przy nakładaniu tekstu.

  $kolor['czerwony'] = imagecolorallocate($obr_tlo,255,0,0);
  $kolor['czerwony2'] = imagecolorallocate($obr_tlo,162,64,51);
  $kolor['zielony2'] = imagecolorallocate($obr_tlo,13,165,0);


  Piszemy funkcje (rozbudowujemy wykorzystaną przy róży wiatru), która będzie umieszczała tekst i obliczała pozycje tekstu, tak aby był zawsze na środku niezależnie od długości i wielkości czcionki.

  function pozycja_tekstu($obrazek,$tekst,$font,$x,$y,$kolor,$lewe=0,$prawe=0)
  {
  $dlugosc_tekstu=strlen($tekst)*imagefontwidth($font);

  if($prawe==1)
  {
  $pozycja_x = ceil($x-($dlugosc_tekstu));
  }
  elseif($lewe==1)
  {
  $pozycja_x= $x;
  }
  else
  {
  $pozycja_x = ceil($x-($dlugosc_tekstu/2));
  }

  $pozycja_y = ceil($y-(imagefontheight($font)/2));

  imagestring($obrazek, $font, $pozycja_x, $pozycja_y, $tekst, $kolor);
  }


  Dla ułatwienia, deklarujemy standardową wielkość fontu. Nakładamy na obraz tarczy zegara nazwę, wartości na skali i na dole dodatkowo, wartość parametru z jednostkami.

  $font=2;

  pozycja_tekstu($obr_tlo,$_GET['n'],5,125,87,$kolor['czerwony2']);
  pozycja_tekstu($obr_tlo,$min,$font,83,165,$kolor['czerwony'],1);
  pozycja_tekstu($obr_tlo,$min+(3*$jeden_segment),$font,70,105,$kolor['czerwony'],1);
  pozycja_tekstu($obr_tlo,$min+(6*$jeden_segment),$font,125,70,$kolor['czerwony']);
  pozycja_tekstu($obr_tlo,$min+(9*$jeden_segment),$font,183,105,$kolor['czerwony'],0,1);
  pozycja_tekstu($obr_tlo,$max,$font,169,165,$kolor['czerwony'],0,1);
  pozycja_tekstu($obr_tlo,$_GET['w'].html_entity_decode($_GET['j']),5,125,195,$kolor['zielony2']);


  Dalej będzie podobnie jak w róży wiatrów. Pobieramy rozmiar wskazówki i obracamy wskazówkę. Obrócona wskazówka będzie miała większy rozmiar niż przed obrotem. Tak więc, pobieramy ponownie rozmiar po obrocie.

  $szerokosc= imagesx($obr_wsk);
  $wysokosc = imagesy($obr_wsk);

  $obr_wsk = imagerotate($obr_wsk, 360-$kat,-1);

  $nowa_szerokosc = imagesx($obr_wsk);
  $nowa_wysokosc = imagesy($obr_wsk);


  Aby przywrócić poprzednie wymiary wskazówki, tworzymy przeźroczysty obraz o szerokości i wysokości wskazówki przed obrotem.

  $obr_nowy = imagecreatetruecolor($szerokosc, $wysokosc);
  imagefill($obr_nowy, 0, 0, imagecolorallocatealpha($obr_nowy, 0, 0, 0, 127));


  Kopiujemy środkową część (o wymiarach przed obrotem) obróconej wskazówki do nowego obrazu $obr_nowy. Do obliczenia współrzędnych x i y punktów źródłowych, wykorzystamy wcześniej pobraną nową szerokość i wysokość.

  imagecopyresampled($obr_nowy, $obr_wsk, 0, 0, ($nowa_szerokosc-$szerokosc)/2, ($nowa_wysokosc-$wysokosc)/2, $szerokosc, $wysokosc, $szerokosc, $wysokosc);
  imagedestroy($obr_wsk);


  Utworzony nowy obraz obróconej wskazówki, nakładamy na obraz tarczy zegara.

  imagecopyresampled($obr_tlo,$obr_nowy,0, 0,0,0,$szerokosc, $wysokosc, $szerokosc, $wysokosc);
  imagedestroy($obr_nowy);


  Wyświetlamy wskaźnik zegarowy w przeglądarce.

  imagesavealpha($obr_tlo, true);

  header('Content-type: image/png');
  imagepng($obr_tlo);

  imagedestroy($obr_tlo);


  Do naszego wskaźnika zegarowego, odwołujemy się na stronie WWW w poniższy sposób. Przykład dla ciśnienia "1006.9", jednostki "hPa", nazwy "Ciśnienie" i skali zaczynającej się od 970(min) i kończącej na 1030(max).

  <img src="nasz_skrypt.php?w=1006.9&j=<?php echo rawurlencode('hPa'); ?>&n=<?php echo rawurlencode('Ciśnienie'); ?>&max=1030&min=970" alt="Ciśnienie" />


  Żeby nie było problemów z jednostkami i nazwami przekazywanymi w URL, kodujemy je funkcją rawurlencode.

  Autor: Parasol (Stacje-Pogody.pl)
 • Szablon tarczy wskaźnika zegarowego
  Szablon wskazówki wskaźnika zegarowego
  Tak będzie wyglądał nasz wskaźnik zegarowy
 • Dodaj komentarz
  • Ocena treści:
  • Imię (nick):
  • Komentarz:

   Komentarz może mieć do 1999 znaków. Liczba wprowadzonych znaków: 0
  • Wpisz kod z obrazka:    Aby dodać komentarz wpisz kod z obrazka
 
Copyright © 2021 Stacje-Pogody.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Powered by WMrecenzje